Hukum Insurans Dalam Islam


Insurans Dalam - Pada dasarnya manusia adalah sebuah keluarga besar. Untuk mencapai kehidupan bersama, manusia musti saling percaya, saling membantu, dan saling bertanggung jawab. Dalam hadits Nabi SAW di jelaskan bahwa, manusia seperti sebuah anggota tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka seluruh tubuh semua ikut sakit.  Jika saudara, teman, tetangga ada yang sakit, yang lain ikut merasakanya. Sekurang-kurangnya lawatan atau memberi bantuan sekedar meringankan beban si sakit.

Insurans Dalam Islam

Hadith ini adalah asas falsafah penubuhan sistem Insurans Syariah. Semangat dalam menghadapi risiko bencana menekankan minat bersama berdasarkan rasa persaudaraan di kalangan para peserta.
Sebenarnya ada pelbagai macam cara di mana manusia menangani risiko bencana. Cara pertama ialah dengan menanggung sendiri risiko. Cara yang  kedua adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain dan ketiga, menguruskannya bersama (perkongsian risiko). Cara ketiga ialah falsafah dan asas dalam insurans Islam. Oleh itu, perkongsian risiko ini sebenarnya merupakan intipati insurans dalam Islam, di mana prinsip-prinsip kerjasama, perlindungan dan tanggungjawab bersama dipakai (kerjasama, perlindungan, tanggungjawab bersama)

Dalam islam, baru tahun 1985 insurans di fatwakan. Akan tetapi insurans ini harus memiliki sarat dan ketentuan tertentu. Walau sebenarnya jauh sebelum tu, masa tahun 1784-1836  Ibn Abidin, seorang ulama Hanafi sudah membicarakan dalam kitab-kitab karangan beliau. Semisal Kitab Hasyiyah Ibn Abidin dan Kitab Raddu al Muhtar ’Ala ad Dar al Mukhtar. Jadi islam sudah mengenal konsep insurans sudah lama. Namun baru populer sekarang ni.
Ada berbagai macam insurans di malaysia, ada insurans kesihatan, insurans nyawa, insurans kereta, insrurans kemalangan dan lain sebagainya. Satu insurans dengan yang lain bisa memiliki hukum yang berbeza. Bahkan satu insurans bisa saja hukumnya berbeza. Semisal insurans BSM dan insurans maybank bisa mempunyai hukum yang berbeda. Semua tergantung akad, peraturan, dan azaz yang dipakai.

Asas Insurans Syariah

Karena hukum insurans sangat rumit dan banyak kontroversi, kami hami menyampaikan azas, bagi ulama yang memperbolehkan insurans. Di bawah ni kami tulis secara ringkas

1. Prinsip Ketuhanan
Maksud prinsip ketuhanan atau tauhid ni adalah bahwa dalam melakukan insurans ni tak semata-mata karena mengharap keuntungan dan harta. Akan tetapi atas dasar tolong menolong dan menjalankan syariat dengan benar. NI yang perlu ditekankan bagi mereka yang akan mengikuti insurans. Azas ingin menolong sesiapa sahaja yang terkena bencana harus diutamakan

2. Prinsip Keadilan
Azas yang kedua adalah keadilan, dimana pihak perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban masing-masing, ia di tuntut pula untuk saling percaya sebagai mitra. Pabila kedua belah pihak menjalankan kewajiban dengan benar, diharapkan tidak ada yang terzalimi. Pabila insurans yang anda ikuti tidak sesuai kaidah ni, berarti insurans anda belum syar’i

3. Menghindari Riba
Bagi nasabah dan perusahaan diwajibkan menghindari riba. Oleh sebab tu, perlu ada kejelasan akad. Apakah tu mudlarabah atau wakalah. Ni sangat penting, asuransi syar’i juga memiliki tujuan menghindari riba

Insurans yang dilarang islam atau tidak syar’i

Alquran dan hadis harus menjadi dasar dalam bermuamalah, begitu pula dalam insurans ni, kami sampaikan perkara yang tak membolehkan insurans

1. Riba
Ini sudah jelas dalam al quran bahwa Alloh SWT telah menghalalkan perniagaan dan mengaramkan riba. Telisik terlebih dahulu

2. Zalim
Dalam akad ini, ada salah satu pihak yang dirugikan. Perhatikan syarat dan ketentuan terlebih dahulu sebelum bergabung

3. Ghoror(tidak jelas)
Tidak jelas disini dalam akadnya, syarat dan ketentuan, atau bisa juga beruba hitung hitungan hartanya, Keuntutngan yang tidak jelas, atau bahkan kerugian yang tak nampak

 Sangat bingung bukan? Saya sarankan kepada pembaca untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada ustad anda. Sampaikan model dan akad insurans yang akan pembaca ikuti. Lebih bijak lagi bila minta fatwa kepada majlis ulama. Kebanyakan dari mereka sudah faham betul dengan perkara ni

Doa Bertemu Jodoh yang Baik


Doa jodoh yang baik - Pembaca yang budiman. Pada kesempatan yang lampau telah kita share berbagai doa. Baik doa dalam solat atau doa sehari-hari. Pada masa ni, kita nak kongsi doa bagi yang masih sendiri. Baik lelaki maupun wanita sangat elok membaca doa ni.

Jodoh, Rezeki, dan kematian sesungguhnya sudah tertulis di lauh mahfudz. Oleh karenanya kita musti percaya bahwa jodoh kita adalah yang terbaik bagi kita. Sebagai insan kita hanya wajib berikhtiar, agar bertemu jodoh sesuai yang diinginkan.

Ikhtiar lahir, musti beriringan dengan ikhtiar batin. Kedua perkara ni wajib dijalankan. Semisal kita ingin berjodoh dengan dia yang dicinta. Ikhtiar lahir dengan mendekati dia dan keluarganya. Ikhtiar batin dengan berdoa mohon kepada Tuhan semoga dia yang kita cintai menjadi jodoh kita sehabis sholat atau semasa solat malam

Doa jodoh yang akan kita share adalah doa dari Gus Mus, beliau adalah ulama di Indonesia yang dihormati. Seorang yang alim dan memiliki banyak santri. Untuk profil lengkap gus mus silahkan cari di internit.

Doa Pendekat Jodoh Jawi


Doa minta jodoh dalam Rumi
"Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minnii walitushna'a 'alaa 'ainii."Doa di atas menurut gusmus dibaca selepas sholat. Mustinya baik selepas sholat fardhu, solat istikhoroh, atau sholat tahajud. Beliau tidak mensyaratkan bilangan tertentu. Kelihatan mudah, tapi bila dijalankan istikomah insya alloh terkabul hajat. Mendapat jodoh terbaik. Semisal dia bukan yang kita inginkan, pastinya dia adalah yang terbaik bagi kita. Baik di dunia sampai akhirat

Setelah sahaya teliti, ternyata doa di atas adalah penggalan dari Surah Taha. Dimana Surah Taha memang dapat melembutkan hati, mempermudah jodoh dan lain sebagainya. Tentu sahaja semua itu atas izin Alloh SWT.

Selain dengan Surah Taha, bisa juga dengan surah yusuf ayah 4. Di blog ini, pada masa lampau telah kita share surah yusuf sebagai mencari jodoh. Silahkan cari blog ni.

Demikian para pembaca, doa jodoh yang dapat kami share. Semuga perkongsian ini bermanfaat. Tolong share blog ni agar blog ni semakin berkembang. Semuga pembaca dapat bertemu jodoh dengan cepat


Doa Selepas Solat Tahajud Rumi


Assalamualaikum wr.wb. Berzumpa lagi kita di web sederhana ini. Setelah masa sebelum ni kita share doa selamat hari lahir. Pada masa ni kita kan kongsi doa solat tahajud rumi. Semuga apa yang kami posting di sini menjadi amal saleh di hadapan Alloh SWT dan mendapat Ridonya
Solat sunah tahajud adalah solat sunah yang di anjurkan. Karena terdapat banyak kelebihan. Waktu solat tahajud adalah selepas bangun tidor. Afdolnya 1/3 malam atau perkiraan jam 3 pagi. Lebih elok lagi sebelum solat sunat tahajud kite laksanakan solat sunat taubat
Cara solat sunat tahajud sama seperti solat sunah lain nya. Tiada yang berbeza. hanya niatnya sahaja yang berbeda. Surah yang di baca pada rakaat pun bebas. Tak harus surah tertentu.Bisa baca ayat kursi atau ayah yang lain

Niat solat tahajud

niat solat tahajud, niat solat sunat tahaud, niat solat sunat tahajud rumi, niat solat tahajud dalam rumi
niat solat tahajud, niat solat sunat tahaud, niat solat sunat tahajud rumi, niat solat tahajud dalam rumi

Doa Selepas Solat Tahajud
doa solat tahajud , solat sunat tahajud, cara solat tahajud , solat tahajud rumi, waktu solat tahajud , doa selepas solat tahajud , doa selepas tahajud, doa solat tahajud rumi , doa tahajud rumi
doa solat tahajud , solat sunat tahajud, solat tahajud rumi, waktu solat tahajud , doa selepas solat tahajud , doa selepas tahajud, doa solat tahajud rumi , doa tahajud rumi

Doa Selepas Solat Tahajud Rumi


Allaahumma lakal hamdu anta qayyumus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal antal haqqu, wa wa'dukal haqqu, wa liqaa'uka haqqu, wa qaulukal haqqun, wal jannatu haqquw wannaaru haqquw wan-nabiyyuuna haqquw wa Muhammadun shallallahu 'alaihi wa sallama haqquw wassaa'atu haqq.
Allaahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu wa ilaika haakamtu faghfirlii maa qoddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a'lantu wa maa anta a'lamu bihiminnii. antal muqoddimu wa antal mu'akhkhiru laa ilaaha anta. wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

Kelebihan Solat Sunat Tahajud

1. Mendapat Tempat Terpuji di akhirat
2. Dosanya di ampuni
3. Dikabulkan hajat yang baik
4. Dikasihi sesama manuisa
5. Dijauhkan dari segala penyakit
6. Dimudahkan rezeki halal
7. Dipermudah hisab
8. Mendapat buku amal dengan tangan kanan
9. Alloh memberi keistimewaan khusus
10. Terhindar dari gangguan syetan
11. Mendapat kemuliaan di sisi Alloh SWT

apa yang kami tulis di atas kami ambilkan dari berbagai sumber dan hadis sohih. Semuga dengan adanya keutamaan solat tahajud menjadi motivasi bagi kita semua.
Sampai disini perjumpaan kita. Semuga doa tahajud rumi ini bermanfaat. Samapi jumpa di postingan yang akan datang. Doakan kami agar sihat selalu agar dapat berkongsi doa

Ucapan Doa Selamat Hari Lahir Jawi dan Rumi


Doa Hari Lahir - Sebagai muslim, kita musti banyak banyak berdoa dalam segala kondisi. Baik kondisi yang baik maupun tak baik. Termasuk pada hari lahir. Meski dalam islam sendiri tak da yang menyebut khusus dari hari lahir. Maka sangat elok pabila kite membaca doa selamat hari lahir.

Perihal hari lahir, ulama moderat mempersilahkan selama kegiatan tak bertentangan dengan syar'i. Semisal dengan mengadakan tasyakur, mengundang tetangga untuk sekedar makan bersama, menyantuni fakir miskin, dan lain sebagainya

Rosululloh SAW saja berpuasa hari isnin salah satu alasannya karena hari tu adalah hari kelahiran Nabi. Dari Abi Qatadah Al Anshari Radliyallahu’anhu, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari isnin. Maka Beliau bersabda,” di hari Isnin itu saya dilahirkan dan saya diangkat menjadi Rasulullah, dan diturunkan pada saya pada hari itu Al-Qur’an.
Nah, pada masa ni akan kami nak kongsi ucapan doa untuk hari lahir bagi sesiapa sahaja, untuk sahabat, untuk ibu, untuk anak. Selama dia islam tak apa lah.

Doa Hari Lahir Jawi

doa untuk hari lahir, doa selamat hari lahir, selamat hari lahir, ucapan hari lahir, doa hari lahir anak, doa hari lahir untuk sahabat, doa hari lahir dalam islam, doa hari lahir untuk ibu, doa hari lahir untuk anak, doa hari lahir untuk isteri
Doa Hari Lahir, Jawi, rumi

Doa Hari Lahir Rumi

Allahumma thowwil umuurona, wa shohhih ajsaadana, wa nawwir quluubana, wa sabbit iimaananaa wa ahsin a'maalanaa, wa wassi' arzaqonaa, wa ilal khoiri qorribnaa wa 'anisy-syarri ab'idnaa, waqdhi khawaa-ijana fiddiini waddunyaa wal aakhirati innaka 'alaa kulli syai-in qodiirun

Maksud Doa hari lahir

Ya Allah! Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam pada agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 Akhir kata, hanya doa hari lahir islam ni yang dapat kami posting pada masa ni. Semuga kami terus dapat kongsi sikit ilmu. Semuga bermanfaat. Please share this blog supaya kami semakin bersemangat. Pabila banyak kesilafan dalam tulisan dan isi. kami ucapkan beribu maaf. sampai jumpa kembali


Niat Puasa Ramadhan Harian sebulan, serta Rumi jawi


Halo Pembaca yang budiman semua, semuga selalu sihat sentausa. Berzumpa lagi di blog cupu ni. Blog perihal doa, baik doa puasa ramadhan maupun puasa sunat. Dan doa doa lain. Dimana pada masa lampau telah kita kongsikan doabuka puasa rumi. Nah, sekarang kite juga akan share doa masih perihal Ramadhan

Puasa Ramadhan yaitu puasa wajib satu bulan penuh bagi korang islam di seluruh dunia. Baik di malaysia, Indonesia, atau negara besar lainya. Kiranya perlu persiapan menyambut ramadhan, semisal tarikh puasa ramadhan. Bagi kaka perempuan qadha puasa ramadhan pabila berhutang sebab halangan. dan menghafal cara niat puasa

Tanpa niat, ibadah apapun tak sah, begitu pula puasa. Baik puasa isnis, puasa rejab, atau puasa ramadhan. Kerena itu niat puasa isnis, niat puasa rejab, itu penting. Masa ni kite kan kongsi cara niat puasa ramadhan kepada pembaca sekalian
Niat letaknya dalam hati, bukan cuma di mulut. Maksudnya selain di mulut, dalam hati perlu lah di ucapkan. SEbab menurut sebagian ulama tak sah pabila niat tak di ucapkan dalam hati. Dan masih sah niat dalam hati meski tanpa di ucapkan lisan.

Niat Puasa Ramadhan

niat sebulan puasa, niat puasa ramadhan, cara niat puasa, niat buka puasa, niat puasa isnin, niat puasa sunat, niat puasa sebulan bulan ramadhan rumi

Niat Puasa Ramadhan Rumi

Nawaitu Souma Ghadin 'An ada-i Fardhi syahri Ramadhana Hazihis sanati lillahi ta'ala

Maksudnya

Sahaja aku niat puasa esok hari menunaikan fardhu ramadhan tahun ini karena Alloh Ta'ala
Bacaan niat di atas dibaca setelah shalat tarawih sampai sahur. dan di niatkan saban hari. Kalo di kampung biasanya di baca bersama-sama, :D

Niat sebulan puasa


niat sebulan puasa, niat sebulan puasa rumi,  niat puasa ramadhan, cara niat puasa, niat buka puasa, niat puasa isnin, niat puasa sunat, niat puasa sebulan bulan ramadhan rumi

Niat puasa sebulan bulan ramadhan rumi

Nawaitu souma syahri ramadhana kullihi lillahi ta ala
Maksudnya : Sahaja aku berpuasa sebulan ramadhan seluruhnya karena Alloh Ta'ala
Nah kalo niat yang ini cukup diniatkan di awal puasa ramdhan, sebab doa ni untuk diniatkan untuk satu bulan ramadhan.

Untuk pertemuan ini cukup niat puasa ramadhan rumi yang kami kongsikan. Tapi yakinlah akan kami share ilmu lain perihal agama. Semuga perkongsian ini membawa berkah. Mohon share blog ini, niatkan menebar kebaikan kesesama. Terimakasih. sampai berzumpa lagi di postingan masa yang akann datang


Doa Buka Puasa Rumi, Sendiri dan Ramai


Halo, Dah  lame kite tak posting kepada pembaca semua. Semuga pembaca yang budiman dalam keadaan sihat jiwa dan raga. Berjumpa lagi dalam blog perihal doa dalam rumi, dimasa lampau kita telah kongsi kelebihan surah yasin. Pada masa ni, kita nak share niat buka puasa ramadhan. Semuga apa yang kita tulis berfaedah bagi kita semua.
Pada bulan ramadhan, sebagai muslim haruslah kita berpuasa. Sebab tu merupakan kewajiban. Di lain itu, kita mesti bersuka cita menyambut Ramadhan, sebab ramadhan adalah bulan penuh berkah. Nah, bagi ibu yang hutang puasa, segera puasa ganti ramadan
Saat yang gembira yaitu masa berbuka, tapi tak boleh lah lupa dengan doa buka puasa, di bawah ini kami tulis tuk pembaca yang budiman

Doa Buka Puasa Jawi

Doa Berbuka puasa, doa buka puasa ramai, doa buka puasa ramadhan, doa buka puasa rumi, doa sahur, doa ramadhan

Doa buka puasa Rumi

Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ‘alaa rizqika afthartu birahmatika ya arhamarrohimin

Doa buka puasa ramai

Sedang jika berdoa beramai ramai tinggal ubah sikit, supaya lebih jelas kami tulis sahaja
Allahumma laka shumna wa bika amanna wa ‘alaa rizqika aftharthina birahmatika ya arhamarrohimin
Telah kami beri tanda perbezaan antara doa sendiri dan ramai,

Doa yang kami share di atas adalah doa yang lazim dibaca. Sebab ada pula sumber lain yang menyebutkan bacaan doa buka puasa yang lain. Tentu itu sangat lazim, sebab tu hanya sebagai khilafiah ulama sahaja. Selain doa buka alangkah eloknya doa sahur juga di hapal. Tapi mingkin pada masa yang lain
Terimakasih telah sudi membaca blog saya ni perihal doa buka puasa, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesilafan kami ucapkan beribu maaf. Please share blog ini kepada teman teman pabila bermanfaat.  

Kategori

Kategori