Bacaan Surah AL Fatihah Rumi, Jawi, dan Terjemahannya


Surah Al Fatihah - Berzumpa lagi di blog kongsi doa, semuga dalam keaadaan sihat sentausa. Jika pada masa yang lalu telah kita share surah ad dhuha, maka pada masa ni akan kita kongsi surah al fatihah, baik dalam bahasa melayu, arab atau terjemahan nya

Dinamakan surah al fatihah sebab ia adalah surah pembuka dalam al quran. Al Fatikhah artinya pembukaan. Surah al fatihah termasuk dalam surah Makiyah, maksudnya surah yang turun di kota makah.

Salah satu keistimewaan surah al fatihah adalah bahwa surah al-fatihah turun langsung seluruh nya yang berjumlah 7 ayah. Selain tu, Al Fatikhah sering dinamakan Ummul Qur'an atau Ummul Kitab karena merupakan inti dari seluruh isi al quran.
Itu sahaja pengantar sebelum kami tulis surah al fatihah.

Surah Al Fatihah Jawi


surah al fatihah rumi, kelebihan surah al fatihah, surah al fatihah jawi, surah al fatihah arab, Terjemahan surah al fatihah, makna, surah al fatihah dan maksud
Surah al fatihah rumi, jawi, dan maksudnya

Untuk pembaca yang sudah lancar membaca arab, saya sarankan membaca al fatihah dalam tulisan arab sahaja. Sebab bagi yang sudah terbiasa membaca arab pabila dipaksa membaca tulisan latin malah kurang elok dan linglung. Surah al fatihah jawi ni kami jadikan sebagai gambar supaya lebih mudah di save dalam handphone pembaca

Surah Al Fatihah Rumi

1. Bismillah hir-rohmaa nir-rohim.
2. Alhamdu lilahi robbil'alamin.
3. Ar rohmanir-rohim.
4. Maliki-yawmiddin.
5. Iyaka na'budu wa-iyyaka-nast'ain.
6. Ihdinos sirothol mustaqim.
7. Sirothol-lazina an'amta 'alaihim. Gh'oiril ma'dhubi 'alaihim walad-dhollin

Sangat sayang sekali, jika surah yang indah ni dan penuh keutamaan tak dapat dibaca bagi sebagian saudara kita yang kurang lancar bahasa arab. Sebab tu kami tulis juga dalam bahasa melayu. Semuga saudara kita dapat terbantu dengan bacaan rumi ni. Tapi jangan lupa tetap belajar kepada ustad yang bijak guna membetulkan bacaan.

Terjemahan Surah Al Fatihah

1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat)
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.
Bacaan basmalah merupakan surah pertama dalam surah al-fatikhah, jadi kami ikut terjemahkan. Untuk memahami surah al fatihah hendaknya tak hanya membaca terjemah sahaja. Akan tetapi juga belajar tafsirnya. Akan tetapi, dari terjemahnya semuga kita dapat mengambil hikmah dan memahami sebagian dari isi surah al fatihah

Kelebihan Surah al fatihah

di bawah ni kami sampaikan sikit dari keistimewann surah alfatihah
1. Sesiapa yang membaca surah al fatihah akan mendapat pahala seperti sepertiga al quran
2. Sesiapa yang membaca surah al fatihah seperti seorang yang menyedekahkan emas
3. Setiap ayah dalam surah al fatihah menjadi penutup pintu neraka
4. Dimudahkan rezekinya oleh Alloh SWT
sesiapa yang membaca surah al fatihah sebanyak 41 kali di waktu saur, maka akan dimudahkan segala urusannya

Demikian kami share sebagian dari kelebihan surah al fatihah. Sebenarnya masih banyak keutamaan yang belum kami tulis. Semisal untuk mengirim arwan. caranya juga mudah. Anda tingggal niatkan dalam hati membaca surah al fatihah dan pahalanya di hadiahkan kepada si arwah

Demikian kami share perihal surah alfatihah rumi beserta terjemahan. Meski surah alfatihah memiliki banyak kelebihan alangkah eloknya pabila kita tak hanya membaca surah al fatihah sahaja, tetapi membaca juga surah-surah yang lain, semisal surah al kahfi dan surah al waqiah. Surah ni juga banyak keistimewaan. Meski sebetulnya semua surah dalam al quran memiliki keistimewaan masing-masing. Anda bisa mencari surah lain di blog kongsidoa.com ni. 

Akhirnya sampai jumpa di perkongsian yang lain. Kami selalu berharap yang kami tulis menjadi amal solih dan bermanfaat untuk pembaca semua.
source : wikipedia

Bacaan Surah Ad Dhuha Rumi, Jawi, dan Terjemahan


Surah ad dhuha- Surah ad dhuha adalah salah satu surah dalam Al quran yang Makah. Surah ad dhuha merupakan surah ke 93 dan memiliki jumlah surah 9. Memang surah makiyah kebanyak surah yang pendek.

Dinamakan surah ad dhuha di ambil dari ayat pertama surah ni, yang berarti waktu dhuha atau "waktu matahari sepenggalahan naik". Memang banyak juga surah lain yang namanya di ambil dari ayah pertama, semisal surah yasin.

Surah ad dhuha ni, biasanya dibaca saat sholat dhuha. Yup, betul sekali. Sholat dhuha adalah sholat yang dengan izin Alloh menjadikan rezeki lancar

Surah Ad Dhuha Jawi

surah ad dhuha, surah ad dhuha rumi,terjemahan surah ad dhuha, surah ad dhuha mp3, isi kandungan surah ad duha, keutamaan surah ad dhuha
Bacaan surah ad dhuha jawi, rumi

Kami tulis dalam bahasa arab, sebab terkadang korang lebih mantap dan yakin dengan tulisan jawi ni. Apalagi masa ni, pembaca sudah pandai.

Surah Ad Dhuha Rumi

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM
1. Wadhdhuhaa
2. wallayli idzaa sajaa
3. Maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa
4. walal-aakhiratu khayrun laka mina l-uulaa
5. Walasawfa yu'thiika rabbuka fatardaa
6. Alam yajidka yatiiman faaawaa
7. Wawajadaka daallan fahadaa
8. Wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa
9. Fa-ammaa lyatiima falaa taqhar
10.Wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar
11.Wa-ammaa bini'mati rabbika fahaddits

Tak lupa pula kami menulis juga dalam bahasa malaysia. Sebab ada saja saudara kita yang kurang lancar bahasa jawi. Dengan adanya ad dhuha melayu ni semoga menjadi alternatif saudara-saudara kita. Sebab mereka pun pastinya tetap ingin beribadah kepada Tuhan.

Terjemahan Surah Ad Dhuha

1. Demi waktu dhuha,
2. Dan malam apabila ia sunyi-sepi -
3. (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).
4. Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.
5. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda - berpuas hati.
6. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la memberikan perlindungan?
7. Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)?
8. Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?
9. Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,
10. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;
11. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

Selain membaca dalam arab, alangkah elok pabila kita juga bisa meresapi makna yang terkandung. Dengan adanya terjemahan surah dhuha ni, saya berharap pembaca juga memahami artinya. Sehingga  faham dengan apa yang dibaca. Serta menjalankan isinya. Meski pabila hanya dibaca juga  tetap mendapat pahala

Isi Kandungan Surah Ad Dhuha

1. Bahwa sesungguhnya Alloh SWT tak mungkin dan tak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW walau sekejap
2. Adanya tanda-tanda bahwa dakwah yang di bawa Rosululloh SAW yaitu islam akan terus berkembang
3. Yang ketiga berupa larangan jangan sampai kita menghina anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta.
4. Kita senantiasa dianjurkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan

Kiranya hanya itu yang dapat kami tulis pada masa ni, Semoga perkongsian ini mendapat ridho dari Alloh SWT. Pabila tulisan perihal Surah an dhuha rumi ni terdapat kesilapan kami mohon maaf. Kami hanya insan yang dhoif. Mohon share blog kongsi doa ni di akun sosial media kalian semisal facebook atau twiter, supaya blog ni semakin berkembangHukum Insurans Dalam Islam


Insurans Dalam Islam - Pada dasarnya manusia adalah sebuah keluarga besar. Untuk mencapai kehidupan bersama, manusia musti saling percaya, saling membantu, dan saling bertanggung jawab. Dalam hadits Nabi SAW di jelaskan bahwa, manusia seperti sebuah anggota tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka seluruh tubuh semua ikut sakit.  Jika saudara, teman, tetangga ada yang sakit, yang lain ikut merasakanya. Sekurang-kurangnya lawatan atau memberi bantuan sekedar meringankan beban si sakit.

Insurans Dalam Islam

Hadith ini adalah asas falsafah penubuhan sistem Insurans Syariah. Semangat dalam menghadapi risiko bencana menekankan minat bersama berdasarkan rasa persaudaraan di kalangan para peserta.
Sebenarnya ada pelbagai macam cara di mana manusia menangani risiko bencana. Cara pertama ialah dengan menanggung sendiri risiko. Cara yang  kedua adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain dan ketiga, menguruskannya bersama (perkongsian risiko). Cara ketiga ialah falsafah dan asas dalam insurans Islam. Oleh itu, perkongsian risiko ini sebenarnya merupakan intipati insurans dalam Islam, di mana prinsip-prinsip kerjasama, perlindungan dan tanggungjawab bersama dipakai (kerjasama, perlindungan, tanggungjawab bersama)

Dalam islam, baru tahun 1985 insurans di fatwakan. Akan tetapi insurans ini harus memiliki sarat dan ketentuan tertentu. Walau sebenarnya jauh sebelum tu, masa tahun 1784-1836  Ibn Abidin, seorang ulama Hanafi sudah membicarakan dalam kitab-kitab karangan beliau. Semisal Kitab Hasyiyah Ibn Abidin dan Kitab Raddu al Muhtar ’Ala ad Dar al Mukhtar. Jadi islam sudah mengenal konsep insurans sudah lama. Namun baru populer sekarang ni.
Ada berbagai macam insurans di malaysia, ada insurans kesihatan, insurans nyawa, insurans kereta, insrurans kemalangan dan lain sebagainya. Satu insurans dengan yang lain bisa memiliki hukum yang berbeza. Bahkan satu insurans bisa saja hukumnya berbeza. Semisal insurans BSM dan insurans maybank bisa mempunyai hukum yang berbeda. Semua tergantung akad, peraturan, dan azaz yang dipakai.

Asas Insurans Syariah

Karena hukum insurans sangat rumit dan banyak kontroversi, kami hami menyampaikan azas, bagi ulama yang memperbolehkan insurans. Di bawah ni kami tulis secara ringkas

1. Prinsip Ketuhanan
Maksud prinsip ketuhanan atau tauhid ni adalah bahwa dalam melakukan insurans ni tak semata-mata karena mengharap keuntungan dan harta. Akan tetapi atas dasar tolong menolong dan menjalankan syariat dengan benar. NI yang perlu ditekankan bagi mereka yang akan mengikuti insurans. Azas ingin menolong sesiapa sahaja yang terkena bencana harus diutamakan

2. Prinsip Keadilan
Azas yang kedua adalah keadilan, dimana pihak perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban masing-masing, ia di tuntut pula untuk saling percaya sebagai mitra. Pabila kedua belah pihak menjalankan kewajiban dengan benar, diharapkan tidak ada yang terzalimi. Pabila insurans yang anda ikuti tidak sesuai kaidah ni, berarti insurans anda belum syar’i

3. Menghindari Riba
Bagi nasabah dan perusahaan diwajibkan menghindari riba. Oleh sebab tu, perlu ada kejelasan akad. Apakah tu mudlarabah atau wakalah. Ni sangat penting, asuransi syar’i juga memiliki tujuan menghindari riba

Insurans yang dilarang islam atau tidak syar’i

Alquran dan hadis harus menjadi dasar dalam bermuamalah, begitu pula dalam insurans ni, kami sampaikan perkara yang tak membolehkan insurans

1. Riba
Ini sudah jelas dalam al quran bahwa Alloh SWT telah menghalalkan perniagaan dan mengaramkan riba. Telisik terlebih dahulu

2. Zalim
Dalam akad ini, ada salah satu pihak yang dirugikan. Perhatikan syarat dan ketentuan terlebih dahulu sebelum bergabung

3. Ghoror(tidak jelas)
Tidak jelas disini dalam akadnya, syarat dan ketentuan, atau bisa juga beruba hitung hitungan hartanya, Keuntutngan yang tidak jelas, atau bahkan kerugian yang tak nampak

 Sangat bingung bukan? Saya sarankan kepada pembaca untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada ustad anda. Sampaikan model dan akad insurans yang akan pembaca ikuti. Lebih bijak lagi bila minta fatwa kepada majlis ulama. Kebanyakan dari mereka sudah faham betul dengan perkara ni

Doa Bertemu Jodoh yang Baik


Doa jodoh yang baik - Pembaca yang budiman. Pada kesempatan yang lampau telah kita share berbagai doa. Baik doa dalam solat atau doa sehari-hari. Pada masa ni, kita nak kongsi doa bagi yang masih sendiri. Baik lelaki maupun wanita sangat elok membaca doa ni.

Jodoh, Rezeki, dan kematian sesungguhnya sudah tertulis di lauh mahfudz. Oleh karenanya kita musti percaya bahwa jodoh kita adalah yang terbaik bagi kita. Sebagai insan kita hanya wajib berikhtiar, agar bertemu jodoh sesuai yang diinginkan.

Ikhtiar lahir, musti beriringan dengan ikhtiar batin. Kedua perkara ni wajib dijalankan. Semisal kita ingin berjodoh dengan dia yang dicinta. Ikhtiar lahir dengan mendekati dia dan keluarganya. Ikhtiar batin dengan berdoa mohon kepada Tuhan semoga dia yang kita cintai menjadi jodoh kita sehabis sholat atau semasa solat malam

Doa jodoh yang akan kita share adalah doa dari Gus Mus, beliau adalah ulama di Indonesia yang dihormati. Seorang yang alim dan memiliki banyak santri. Untuk profil lengkap gus mus silahkan cari di internit.

Doa Pendekat Jodoh Jawi


Doa minta jodoh dalam Rumi
"Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minnii walitushna'a 'alaa 'ainii."Doa di atas menurut gusmus dibaca selepas sholat. Mustinya baik selepas sholat fardhu, solat istikhoroh, atau sholat tahajud. Beliau tidak mensyaratkan bilangan tertentu. Kelihatan mudah, tapi bila dijalankan istikomah insya alloh terkabul hajat. Mendapat jodoh terbaik. Semisal dia bukan yang kita inginkan, pastinya dia adalah yang terbaik bagi kita. Baik di dunia sampai akhirat

Setelah sahaya teliti, ternyata doa di atas adalah penggalan dari Surah Taha. Dimana Surah Taha memang dapat melembutkan hati, mempermudah jodoh dan lain sebagainya. Tentu sahaja semua itu atas izin Alloh SWT.

Selain dengan Surah Taha, bisa juga dengan surah yusuf ayah 4. Di blog ini, pada masa lampau telah kita share surah yusuf sebagai mencari jodoh. Silahkan cari blog ni.

Demikian para pembaca, doa jodoh yang baik yang dapat kami share. Semuga perkongsian ini bermanfaat. Tolong share blog ni agar blog ni semakin berkembang. Semuga pembaca dapat bertemu jodoh dengan cepat


Doa Selepas Solat Tahajud Rumi


Assalamualaikum wr.wb. Berzumpa lagi kita di web sederhana ini. Setelah masa sebelum ni kita share doa selamat hari lahir. Pada masa ni kita kan kongsi doa solat tahajud rumi. Semuga apa yang kami posting di sini menjadi amal saleh di hadapan Alloh SWT dan mendapat Ridonya
Solat sunah tahajud adalah solat sunah yang di anjurkan. Karena terdapat banyak kelebihan. Waktu solat tahajud adalah selepas bangun tidor. Afdolnya 1/3 malam atau perkiraan jam 3 pagi. Lebih elok lagi sebelum solat sunat tahajud kite laksanakan solat sunat taubat
Cara solat sunat tahajud sama seperti solat sunah lain nya. Tiada yang berbeza. hanya niatnya sahaja yang berbeda. Surah yang di baca pada rakaat pun bebas. Tak harus surah tertentu. Bisa baca ayat kursi atau ayah yang lain

Niat solat tahajud

niat solat tahajud, niat solat sunat tahaud, niat solat sunat tahajud rumi, niat solat tahajud dalam rumi
niat solat tahajud, niat solat sunat tahaud, niat solat sunat tahajud rumi, niat solat tahajud dalam rumi

Doa Selepas Solat Tahajud Jawi

doa solat tahajud , solat sunat tahajud, cara solat tahajud , solat tahajud rumi, waktu solat tahajud , doa selepas solat tahajud , doa selepas tahajud, doa solat tahajud rumi , doa tahajud rumi
doa solat tahajud , solat sunat tahajud, solat tahajud rumi, waktu solat tahajud , doa selepas solat tahajud , doa selepas tahajud, doa solat tahajud rumi , doa tahajud rumi

Doa Selepas Solat Tahajud Rumi


Allaahumma lakal hamdu anta qayyumus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal antal haqqu, wa wa'dukal haqqu, wa liqaa'uka haqqu, wa qaulukal haqqun, wal jannatu haqquw wannaaru haqquw wan-nabiyyuuna haqquw wa Muhammadun shallallahu 'alaihi wa sallama haqquw wassaa'atu haqq.
Allaahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu wa ilaika haakamtu faghfirlii maa qoddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a'lantu wa maa anta a'lamu bihiminnii. antal muqoddimu wa antal mu'akhkhiru laa ilaaha anta. wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

Kelebihan Solat Sunat Tahajud

1. Mendapat Tempat Terpuji di akhirat
2. Dosanya di ampuni
3. Dikabulkan hajat yang baik
4. Dikasihi sesama manuisa
5. Dijauhkan dari segala penyakit
6. Dimudahkan rezeki halal
7. Dipermudah hisab
8. Mendapat buku amal dengan tangan kanan
9. Alloh memberi keistimewaan khusus
10. Terhindar dari gangguan syetan
11. Mendapat kemuliaan di sisi Alloh SWT

apa yang kami tulis di atas kami ambilkan dari berbagai sumber dan hadis sohih. Semuga dengan adanya keutamaan solat tahajud menjadi motivasi bagi kita semua.
Sampai disini perjumpaan kita. Semuga doa tahajud rumi ini bermanfaat. Samapi jumpa di postingan yang akan datang. Doakan kami agar sihat selalu agar dapat berkongsi doa

Ucapan Doa Selamat Hari Lahir Jawi dan Rumi


Doa Hari Lahir - Sebagai muslim, kita musti banyak banyak berdoa dalam segala kondisi. Baik kondisi yang baik maupun tak baik. Termasuk pada hari lahir. Meski dalam islam sendiri tak da yang menyebut khusus dari hari lahir. Maka sangat elok pabila kite membaca doa selamat hari lahir.

Perihal hari lahir, ulama moderat mempersilahkan selama kegiatan tak bertentangan dengan syar'i. Semisal dengan mengadakan tasyakur, mengundang tetangga untuk sekedar makan bersama, menyantuni fakir miskin, dan lain sebagainya

Rosululloh SAW saja berpuasa hari isnin salah satu alasannya karena hari tu adalah hari kelahiran Nabi. Dari Abi Qatadah Al Anshari Radliyallahu’anhu, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari isnin. Maka Beliau bersabda,” di hari Isnin itu saya dilahirkan dan saya diangkat menjadi Rasulullah, dan diturunkan pada saya pada hari itu Al-Qur’an.
Nah, pada masa ni akan kami nak kongsi ucapan doa untuk hari lahir bagi sesiapa sahaja, untuk sahabat, untuk ibu, untuk anak. Selama dia islam tak apa lah.

Doa Hari Lahir Jawi

doa untuk hari lahir, doa selamat hari lahir, selamat hari lahir, ucapan hari lahir, doa hari lahir anak, doa hari lahir untuk sahabat, doa hari lahir dalam islam, doa hari lahir untuk ibu, doa hari lahir untuk anak, doa hari lahir untuk isteri
Doa Hari Lahir, Jawi, rumi

Doa Hari Lahir Rumi

Allahumma thowwil umuurona, wa shohhih ajsaadana, wa nawwir quluubana, wa sabbit iimaananaa wa ahsin a'maalanaa, wa wassi' arzaqonaa, wa ilal khoiri qorribnaa wa 'anisy-syarri ab'idnaa, waqdhi khawaa-ijana fiddiini waddunyaa wal aakhirati innaka 'alaa kulli syai-in qodiirun

Maksud Doa hari lahir

Ya Allah! Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam pada agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 Akhir kata, hanya doa hari lahir islam ni yang dapat kami posting pada masa ni. Semuga kami terus dapat kongsi sikit ilmu. Semuga bermanfaat. Please share this blog supaya kami semakin bersemangat. Pabila banyak kesilafan dalam tulisan dan isi. kami ucapkan beribu maaf. sampai jumpa kembali


Kategori

Kategori